Indholdsplan

Indholdsplaner for Vestfyns Efterskole 2017-18

Boglige fag 1:

1.1) Dansk, prøveforberedende

1.3) Matematik, prøveforberedende

1.5) Engelsk, prøveforberedende

1.7) Naturfag

1.11) Historie

1.12) Samfundsfag

1.13) Kristendomskundskab

1.14) Fortælletime

1.15) Kommunikation og formidling

1.16) Orden på mapper o. lign./ gode studievaner

1.17) Sangtime

1.18) 10. klassesundervisning

1.19) Dansk IT-hjælp

Praktiske fag 2:

2.1) Køkken

2.2) Praktisk

2.3) Undervisning i hygiejne og rengøring

2.4) Idræt

2.5) Jollesejlads

2.6) Fællesskab

2.7) Cykling

Valgfag 3:

3.1) Tysk

3.3) Sejlads/navigation

3.3) Traktor

3.4) Ridning/heste

3.5) Madkundskab

3.6) Individuel Musik

3.7) Afspænding på hold

3.8) Syning og kreativ undervisning

3.9) Træsløjd

Øvrig undervisning 4:

4.1) Lejrskole (udlandsrejse)

4.2) Starttur – Millinge Klint

4.3) Afslutningstur

4.4) 10. Klasses DOSO/brobygning

4.6) Unge på flugt

4.7) Introture til Birkholm

4.8) Kost og ernæring

4.9) Efterskoleliv (forældredage)

4.10) Besøg i den fynske landsby

4.11) Praktik

4.12) Læsning

4.13) Middelaldertema i uge 46

4.14) Reklamepsykologi – Tietgen

4.15) Unge og privatøkonomi – Tietgen

4.16) Globalisering – Tietgen

Værdigrundlag for Vestfyns Efterskole:

Vi er meget bevidste om vigtigheden af at besidde grundlæggende praktiske kundskaber, og vi

mener, at vekslen mellem praktisk og boglig undervisning styrker indlæringen.

Vi arbejder ud fra, at enhver er en uundværlig del af det store fællesskab, og at det at være en

del af et fællesskab styrker individet.

Vi vil gerne vise de unge mennesker, hvor vores fødevarer kommer fra, og vi vil gerne lære

dem at være kritiske over for, hvad de putter i munden, og at sætte pris på kvalitet.

Vi mener, at ved, at vi presser hver enkelt elev ud i situationer, hvor det måske gør lidt ondt,

og eleverne et øjeblik mister fodfæste, styrker og udvikler vi deres personlighed.

Vi arbejder ud fra, at alle mennesker grundlæggende er lige meget værd uanset hudfarve,

evner, religion og baggrund.

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og vi ringer dig op!

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og vi ringer dig op!