Evaluering

Plan for evalueringer på Vestfyns Efterskole

Efterår (sept./nov.): Individuelle samtaler med alle elever. Der tages referat af samtalen, og der iværksættes tiltag for at afhjælpe eventuelle problemer. Alle lærere informeres om resultatet af samtalen, som vedrører både de boglige fag (undervisningen og egen indsats), praktiske fag, skolegang som sådan og elevens sociale velbefindende. Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Efterår (november): Der afholdes samtaler for alle elever og deres forældre. Samtalen sker på baggrund af lærernes evalueringer af de enkelte elever, både fagligt, praktisk og socialt. Resultat af samtalerne evalueres på lærermøde, hvorefter der evt. foretages justeringer i forhold til fag/hold el. lign. Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Forår (april/maj): Eleverne laver skriftlige evalueringer om det at gå på Vestfyns Efterskole – i forhold til hvad man får ud af det. Evalueringerne gennemgås af lærere/forstander og tages til efterretning. Evaluering af den samlede undervisning.

Sommer(juni): Ved skoleårets afslutning evaluerer lærerne skoleåret og elevernes udbytte af dette, med henblik på evt. ændringer/nye tiltag der kan foretages i det kommende skoleår. Selvevaluering af både undervisning og samvær.

Skoleåret igennem kan eleverne på det ugentlige fredagsmøde, som er undervisning i demokrati og mødedisciplin, komme med ændringsforslag, nye idéer, diskutere omgangstone eller regler/rutiner mm. Nye tiltag kan i nogle tilfælde besluttes på selve mødet, eller evt. behandles på lærermøde.

Lærerne holder møde hver mandag og mødes året igennem hver dag efter middag, hvor der løbende snakkes om trivsel, undervisningsmiljø, mm. efter middag, hvor der løbende snakkes om trivsel, undervisningsmiljø, mm.