Beregn prisen

Hvad koster det at gå på Vestfyns Efterskole?

Prisen for et skoleår er indtægtsbestemt, og kan beregnes nøjagtigt på Efterskoleforeningens hjemmeside:

Priseksempler for skoleåret 2022/2023:
Husstandsindkomst kr. 300000,- Pris for efterskoleophold: kr. 55104,-
Husstandsindkomst kr. 400000,- Pris for efterskoleophold: kr. 57564,-
Husstandsindkomst kr. 600000,- Pris for efterskoleophold: kr. 67158,-
Husstandsindkomst kr. 800000,- Pris for efterskoleophold: kr. 78597,-

Bemærk at der er ekstra tilskud, hvis der er søskende under 18 år i husstanden!

Det lyder måske dyrt, men tænk på at din teenager ikke er hjemme i løbet af ugen og måske heller ikke i weekenden. Dvs. ingen udgifter til lange brusebade, et lavere elforbrug, ingen udgifter til fritidsaktiviteter og der skal heller ikke indkøbes nær så meget mad derhjemme!!

Inkluderet i skolepengene: 

Alle ture i løbet af skoleåret, også en udlandsrejse (fx til Tanzania eller Indien)

Undervisning i ridning, sejlads, madlavning, dyrepasning, praktiske færdigheder og meget mere!

Evt. ekstra betaling:

Traktorkørekort – 1. hjælps-kursus, køretimer og prøvegebyr er IKKE inkluderet i skolepengene. Der må påregnes en ekstra udgift på ca. 4000 kr. til dette. Herudover lægeerklæring!

Duelighedsbevis – prøvegebyr er ikke inkluderet i skolepengene. Det koster ca. 1000 at aflægge prøven.

Vaccinationer, visum og evt. malariamedicin når vi skal ud at rejse.

Mulighed for at ansøge om lokal elevstøtte:

Ud over statslig elevstøtte (som alle som udgangspunkt søger om og modtager) er der også mulighed for at ansøge om lokal elevstøtte direkte på efterskolen. Hvis man har svært ved at betale for et efterskoleophold fordi man fx er enlig forsørger, er i en svær økonomisk situation, og har et barn som af forskellige årsager vil have rigtig stor gavn af at komme på efterskole, kan man henvende sig til skolens kontor: kontor@vestfynsefterskole.dk og få et ansøgningsskema. Udgangspunktet er, at egenbetalingen kan blive nedsat med 10.000 eller 15.000 kr. eller i sjældne tilfælde et højere beløb.