Vejledning

Info:

Grundskole- og 10. klassevejledningen her på Vestfyns Efterskole varetages af UU-vejlederne Lasse Wewer og Lone Søe. 

Mål med vejledningen:

Målet med denne vejledning er, at give alle elever en god overgang fra grundskolen eller 10. klasse til en ungdomsuddannelse, og at eleverne bliver afklaret om, hvilke muligheder der er indenfor ungdomsuddannelsesområdet. I samarbejde med eleven, skolen, hjemmet og vejlederne besluttes det hvilken ungdomsuddannelse, der er den bedste for hver elev.

På VE foregår vejledningen differentieret. Vejledningen foregår såvel i klasserummet som ved individuelle samtaler med eleverne. Derudover vil der også være vejledning i den almindelige undervisningen her på skolen. Eleverne kommer endvidere ud på forskellige virksomhedsbesøg, som kan være med til at åbne deres øjne op for forskellige erhverv.

Som en hjælp til eleverne til at se de forskellige muligheder og veje man kan gå i sin karriere, har vi bl.a. forældre, bedsteforældre , tidligere elever og andre, som kommer og fortæller om deres vej, fra studietid til i dag.

Idet vi er Danmarks mindste efterskole, er alle lærerne involveret i vejledningen. Som et resultat af vores skoles lille størrelse, er alle lærere meget tæt på eleverne. Alle lærerne hjælper eleverne med at se deres styrker hver især, og udfordre og ruster dem til deres videre uddannelsesforløb.

Praktik:

Alle eleverne, 8. klasse, 9. klasse og 10. klasse, kommer 1 uge ud i praktik, hvor de lærer om et fag efter eget ønske, som er i umiddelbar nærhed af vores skole. Eleverne bor på skolen under deres praktik.

Brobygning:

I 10. klasse skal alle eleverne i obligatorisk brobygning til ungdomsuddannelserne i 5 dage. Her har de som regel 2+3 dage på to forskellige ungdomsuddannelser efter deres valg, hvor de får en føling med, hvordan uddannelsen forløber.

OSO:

10. klasse skal i løbet af ca. 1 uge lave den obligatoriske selvvalgte opgave. Eleverne laver en rapport, et produkt, en fremlæggelse om en uddannelse, som bedømmes med en udtalelse og eventuelt en karakter.

Har man brug for at kontakte en af vejlederne, er man velkommen til at sende en mail eller kontakte skolen.

 

Venlig Hilsen

Lone Søe

Lærer

Matematik, Tysk, Engelsk, UU-vejleder.

 

lone@vestfynsefterskole.dk

Lasse Wewer

Lærer

Engelsk, Naturfag, Idræt, Praktisk, Smedning/træsløjd, Friluftsliv, UU-vejleder, Jollesejlads.

lw@vestfynsefterskole.dk