8. klasse

Ønsker du en 8. klasse ud over det sædvanlige? På Vestfyns Efterskole kan du få chancen for at kombinere faglig læring med praktiske og kreative aktiviteter. Her bliver du en del af et fællesskab, hvor undervisningen er tilpasset dine behov – og hvor du vokser helt vildt. Både fagligt og personligt. 

I 8. klasse modtager du undervisning i dansk, matematik, engelsk, fysik, geografi, biologi, samfundsfag, historie, kristendomskundskab og tysk. Derudover deltager du selvfølgelig også i fortælletime, idræt, sangtime, køkkentjans og praktisk undervisning. 

Vi arbejder selvfølgelig henimod at forberede dig til din afgangseksamen i 9. klasse, så du får de bedst mulige forudsætninger for at komme videre i dit uddannelsesliv.

 

Faglig støtte såvel som udvikling 

Vi tilpasser undervisningen til den enkelte elev. Det betyder, vi ser dig og dine styrker, så du får udfordringer, der passer til netop dig. Vores mål er at give dig masser af succesoplevelser, så du kan gå til eksamen med rank ryg og tro på dig selv. Vi tror nemlig på dig! 

Vi har derudover et særligt tilbud til ordblinde elever. Alle elever bliver screenet for ordblindhed ved skolestart, så vi kan identificere dem, der har brug for ekstra støtte. Hvis du er ordblind, sørger vi nemlig for, at du får de rigtige hjælpemidler og lærer at bruge dem effektivt. 

 

En hverdag fyldt med oplevelser 

På Vestfyns Efterskole er hver dag anderledes. Skoledagen er ikke så kompakt som i folkeskolen – og der er plads til både boglige fag og praktiske aktiviteter. Du kan for eksempel komme ud at sejle, arbejde med dyr eller deltage i forskellige projekter. Alt sammen for at give dig en hverdag fyldt med udfordringer og gøremål til både hjerne og krop.