Praktisk

Vi har praktisk undervisning tre gange om ugen, og her laver vi en masse nødvendige ting, som holder vores skole i gang. Vi kløver brænde, passer køkkenhaven, vi vedligeholder skolens udendørsarealer og passer dyrene. Vi laver hegn og gør rent i stalden. Nogle af os lærer at køre skolens traktor og får også kørekort til den.

I praktisk-timerne kan der også ligge kreativ/syning, træsløjd, eller andre valgfag.