9. klasse

Det niende skoleår er et vigtigt år, hvor du forbereder dig til mange eksamener. Derfor er vores undervisning målrettet og tilpasset, så du kan få det bedste ud af dine fag og blive klar til eksamen – og dermed din fremtid. 

Vi tilbyder niveaudelt undervisning i boglige fag, så du får udfordringer på det niveau, der passer bedst til dig. Målet er hele tiden at gøre dig klar til din afgangseksamen – akkurat ligesom du kender det fra folkeskolen. 

I 9. klasse modtager du undervisning i dansk, matematik, engelsk, fysik, geografi, biologi, samfundsfag, historie, kristendomskundskab og tysk. Derudover deltager du selvfølgelig også i fortælletime, idræt, sangtime, køkkentjans og praktisk undervisning. 

 

Fokus på dine styrker 

Vi hjælper dig med at finde dine styrker og udvikle dem. Hvis du f.eks. har svært ved et fag som matematik, kan du få ekstra støtte og hjælp. På den måde udvikler du dig hele tiden og bliver klar til en ungdomsuddannelse – uanset om du vil på gymnasiet eller vælger en anden vej. 

 

Støtte til ordblinde 

På Vestfyns Efterskole har vi et særligt tilbud til ordblinde elever. Vi screener alle elever ved skolestart for at identificere ordblindhed og sørger for, at du får de rette hjælpemidler. Du vil modtage undervisning i små hold, hvor vi træner brugen af IT-hjælpemidler, så du kan få den bedst mulige støtte til dine eksamener. 

 

Meget mere end bare undervisning 

Undervisning og eksamen på Vestfyns Efterskole er i høj grad som du kender det fra folkeskolen – og dog! For vores hverdag er fyldt med variation, og vi sørger for masser af luft til hjernen og gøremål for hænderne. Ud over de boglige fag vil du nemlig også deltage i praktiske og kreative aktiviteter. Du kan f.eks. arbejde i vores køkken, passe dyr eller hoppe ombord på en båd. 

Vi ved, at læring foregår i alle situationer – og ikke kun i klasselokalet. Derfor inddrager vi matematik i tømrerarbejdet, taler om biologi i stalden og oplever både samfundsfag, geografi og historie på allernærmeste hold, når vi tager ud at rejse. Vores dynamiske tilgang hjælper dig med at se og forstå sammenhængen mellem teori og praksis og gør undervisningen mere levende.