FP9-fag

Hvis du går i 8. eller 9. klasse på vores skole, har du alle disse obligatoriske fag, som i slutningen af 9. klasse afsluttes med Folkeskolens Afgangsprøve:

  • Dansk
  • Matematik
  • Engelsk
  • Fysik
  • Geografi
  • Biologi
  • Samfundsfag
  • Historie
  • Kristendomskundskab
  • Tysk

Herudover deltager alle i fortælletime, idræt, sangtime, køkken, praktisk.