Hvis du går i 10. klasse på vores skole, har du disse obligatoriske fag, som kan afsluttes med FS10:

Herudover vil du i perioder deltage i undervisningen:

I andre perioder vil du have særlige fag målrettet 10. klasses eleverne.

Der tilbydes tysk, men dette er ikke obligatorisk.

Herudover deltager alle i: