FP10-fag

Hvis du går i 10. klasse på vores skole, har du disse obligatoriske fag, som kan afsluttes med FS10:

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Fysik

 

Herudover vil du i perioder deltage i undervisningen:

 • geografi
 • samfundsfag
 • historie
 • biologi
 • kristendomskundskab

I andre perioder vil du have særlige fag målrettet 10. klasses eleverne.

Der tilbydes tysk, men dette er ikke obligatorisk.

Herudover deltager alle i:

 • fortælletime
 • sangtime
 • Idræt
 • køkken
 • praktisk
 • Rengøring