Værksteder

På skolen har vi forskellige værksteder, som benyttes i undervisningen og evt. i fritiden:

Træsløjd/Palle: Indeholder bl.a. fem nye drejebænke og forskelligt håndværktøj.

Cykelværksted: Åbent værksted hvor eleverne kan låne værktøj og selv reparere cykler mm.

Værksted: Et veludstyret rum med meget forskelligt værktøj. Dette rum er åbent i praktisk timerne.

Laden: Her opbevares foder til dyrene, udstyr til hestene, forskellige maskiner og der er mulighed for at smede eller rode med mekanik.

Smådyr: Vi har også et rum i laden, som er indrettet til elevernes egne, medbragte kæledyr. Du har mulighed for at medbringe en kanin, et marsvin, en hamster, el. lign. Du skal selvfølgelig selv passe dyret og hjælpe med at holde rummet pænt.