Skema og afgangsprøver

Folkeskolens Afgangsprøve er obligatorisk for 9. klasse. De elever, der ønsker det, kan i 10. klasse aflægge enten 10. klasses prøve i dansk, matematik, fysik og engelsk eller afgangsprøven i fagene dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. De pågældende fag giver ret til optagelse på de gymnasiale uddannelser. Samme slutmål som Folkeskolen. Vi modtager både elever, der ønsker sig en studentereksamen og elever, der har brug for at styrke deres boglige kundskaber. Der er mange lektier, og du skal være interesseret i at lære noget bogligt. Som du kan se af skemaet, har vi timer både om dagen og om aftenen.

Vestfyns Efterskole har som formål gennem praktisk og teoretisk undervisning at give børn og unge mulighed for alsidigt at udvikle deres evner, styrke deres selvtillid, personlighed og ansvarlighed og gøre dem bedre egnede til at klare sig i samfundet. Målet med opholdet er, at eleverne gennem praktisk og teoretisk arbejde og undervisning og gennem den daglige omgangsform lærer respekt for sig selv og andre samt respekt for eget og andres arbejde.

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og kontakter dig!

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og kontakter dig!