Skema

FP9 er obligatorisk for 9. klasse. I 10. klasse aflægges FP10 i fagene dansk, matematik, engelsk, fysik og tysk. De pågældende fag giver ret til optagelse på de gymnasiale uddannelser. Samme slutmål som Folkeskolen. Vi modtager både elever, der ønsker sig en studentereksamen og elever, der har brug for at styrke deres boglige kundskaber. Der er mange lektier, og du skal være interesseret i at lære noget bogligt. Som du kan se af skemaet, har vi timer både om dagen og om aftenen.

Vestfyns Efterskole har som formål gennem praktisk og teoretisk undervisning at give børn og unge mulighed for alsidigt at udvikle deres evner, styrke deres selvtillid, personlighed og ansvarlighed og gøre dem bedre egnede til at klare sig i samfundet. Målet med opholdet er, at eleverne gennem praktisk og teoretisk arbejde og undervisning og gennem den daglige omgangsform lærer respekt for sig selv og andre samt respekt for eget og andres arbejde.

8. Klasse

9. Klasse

10. Klasse