Fortælletime

Vi starter altid dagen med en fortælletime, hvor alle skolens elever er samlet i det store klasselokale.

Som udgangspunkt er fortælletimen en lyttetime, hvor læreren snakker og eleven lytter. Ind imellem vil det være relevant at bringe elevernes egen viden frem og inddrage dem i en diskussion om dagens emne. Der kan fortælles en god historie, – fiktiv eller fra det virkelige liv. Der tages ofte fat i relevante emner som rører sig i elevflokken eller i dagens Danmark. Fortælletimen vil i mange tilfælde overlappe andre fag som dansk, historie, religion osv. Emner som kan inddrages i fortælletimen: Etik/moral, mobning, hvad kan jeg blive, livshistorier, ”gamle dage” på VE, klima/miljø, andre kulturer, ungdomskulturer, sexualundervisning.

Forud for en ekskursion eller lejrskole bruges fortælletimen til, at forberede eleverne på, hvad de skal se og opleve, og ruste dem til dagens eller ugens udfordringer.