Så kom dyrene til Birkholm

36 får og lam og en lille besætning af de oprindelige Røde Danske Malkekøer
blev kørt fra Vestfyns Efterskole i Tommerup til Skoven ved Lehnskov Strand
hvor kvægfærgen Yrsa tog imod. Efter en god sejltur blev de modtaget af
efterskolens elever på den lille ø Birkholm hvor de skal afgræsse
Vestergårds marker indtil efteråret hvor de igen bliver fragtet til det
fynske fastland.
Vi har hvert år nogle friske elever, der skal på landbrugsskole efter
sommerferien og de nyder at fragte dyr til Birkholm, fortæller Marie Klit,
der er forstander på Vestfyns Efterskole. Vi har en aftale med
Genressourceudvalget om bevaring af de gamle husdyr og både får og køer
tilhører de gamle husdyrracer.

 

Bevaringsbesætning på Vestfyns Efterskole:

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og vi kontakter dig!

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og vi kontakter dig!