Musik

Der tilbydes begynderundervisning i klaver og guitar. Undervisningen opstartes som regel på små hold og bliver mere individuel efterhånden som eleven udvikler sine evner.

Op til juleafslutning tilbydes kor, hvor en frivillig gruppe elever øver et antal julesange, som arrangeres og fremføres for elevernes familie.

Der tilbydes sammenspilsundervisning i en periode op til fx skoleårets afslutning (eller hvis der er en stor begivenhed på skolen). Vi øver et antal sange/musiknumre, som fremføres for et større publikum.

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og kontakter dig!

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og kontakter dig!