Forældreinformation

Til elevholdet og deres forældre.

Her kommer det først brev med informationer om det kommende skoleår. Vi har drøftet muligheden for at lægge et møde med jer inden skolestart, men det er desværre blevet for sent til, at vi kan presse det ind i kalenderen. Derfor ses vi først søndag d. 9. august, hvor vi starter skoleåret. Vær opmærksom på, at der er vedlagt 4 bilag, som skal udfyldes og returneres til skolen hurtigst muligt (statsstøtteskema, kontrakt vedr. rygning, mm., ”om mig selv” og oplysninger om specialundervisning). Det er også ok at scanne dokumenterne til os, hvis det er nemmest.

Elevstøtte:

Elevstøtten er, som I måske er bekendt med, afhængig af husstandens indkomst.

Derfor skal ansøgningsskemaet om ansøgning om statslig elevstøtte udfyldes af hele husstanden, både eleven og forældre eller forældre/samlever (bilag 1). Når vi har modtaget det udfyldte skema retur, taster vi oplysningerne til SU-styrelsen. Et par uger senere får vi besked fra dem om størrelsen af elevstøtten og vi kan ud fra dette beregne jeres egenbetaling. Vi opkræver skolepengene i 10 rater, og den første rate forfalder d. 1. juni 2015!! Det vil i år blive et krav, at man tilmelder sig PBS for rettidig betaling.

Rygning:

Som I er blevet orienteret om, har vi totalt rygeforbud på skolen, hvilket også gælder E-cigaretter. Dette gælder for eleverne under skoleopholdet og på vejen til og fra efterskolen. Skulle jeres børn være rygere, vil det være meget klogt at lade dem stoppe rygningen et godt stykke tid, inden de starter hos os. Sørg også for at de ikke ryger, når de er hjemme i weekenden. Det er sværere at være røgfri hos os, hvis de får lov at ryge hjemme. Overtrædelse af rygeforbuddet kan, ligesom overtrædelse af vore øvrige regler, medføre bortvisning fra skolen. Vi har ligeledes forbud mod andre ting der indeholder nikotin, eks. snus, snuff, skråtobak, mm.

Stoffer:

Da stoffer er et stigende problem i samfundet, forbeholder skolen sig ret til at sende eleverne til test hos lægen (blod- eller urinprøve), hvis vi har mistanke om, at der foregår misbrug. Skolens forbud gælder under hele skoleopholdet, også selvom stofferne er indtaget, mens eleverne har været væk fra skolen på weekend eller ferie.

Mobiltelefoner:

Vi har besluttet, at de første 8 uger på skolen foregår uden mobiltelefon. Efter aftale med forældrene kan en telefon evt. afleveres på kontoret søndag aften og udleveres fredag eftermiddag, hvis man gerne vil bruge den under rejsen frem og tilbage. Vi vil bede forældrene bakke op om denne beslutning, da vi oplever mobiltelefonerne som et meget forstyrrende element i hverdagen. Især i starten af skoleåret er det afgørende for de sociale relationer, at man giver sig selv lov til at være sammen med de nye kammerater på efterskolen. Efter de 8 uger uden mobiltelefon vil vi lade eleverne bestemme (på demokratisk vis) om telefonerne derefter skal udleveres hver dag fra kl. 13.30-21.30.

Jeg vedlægger en kontrakt vedrørende rygning, mobiltelefon, bærbar pc og cykel som skal underskrives af både elev og forældre og sendes retur hertil, bilag 3.

Energidrikke og alkohol:

Det er ikke tilladt at medbringe eller købe hverken energidrikke eller alkohol.

Værelser:

Vi indkvarterer eleverne på værelser fra skoleårets start, der vil være ca. 3 elever på hvert værelse. Det er ikke muligt at flytte værelse i løbet af skoleåret, medmindre det er strengt nødvendigt og i så fald vil det være de voksne der bestemmer hvor man evt. flyttes hen. Det er ikke sikkert man bliver bedste ven eller veninde med dem man bor sammen med, men vi vil hjælpe med at få alle værelser til at fungere i løbet af skoleåret. Værelserne er ikke så store, så vi vil ikke have at eleverne medbringer fjernsyn, køleskab, microovn, kæmpestore højttalere eller møbler hjemmefra.

Der laves en værelseskontrakt fra skoleårets start, så eleverne ved, at værelset skal afleveres i samme stand som da de flyttede ind. Alle elever får udleveret en nøgle, så døren til værelset kan låses når man ikke er der. Det koster 300 kr. hvis man mister nøglen! Vær opmærksom på, at skader på elevens værelse ikke nødvendigvis er dækket af en familieforsikring/indboforsikring (ej heller af skolens forsikring). Det koster mellem 1800-3000 kr. at få sat en ny dør i på værelset, og vi er desværre hvert år nødt til at skifte et antal døre pga. ”drengeleg” el. lign., som eleverne/forældrene må betale for.

Skader/forsikring:

Forældrene er økonomisk ansvarlige for evt. ødelæggelser forårsaget af deres barn. Forældrene skal under skoleopholdet have tegnet en familieforsikring, der bl.a. dækker dette ansvar.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes medbragte ejendele, og der er ingen grund til at medbringe dyre eller uerstattelige ting. En ulykkesforsikring skal ligeledes tegnes af forældrene.

Kontakt:

Kontorets telefonnummer er 64763113, som også bliver viderestillet til Maries telefon. Jeg er gerne på kontoret mellem 10-11.30, men nogle gange har jeg møde, undervisning eller er ude sammen med eleverne, og så svarer jeg ikke telefonen. Skriv meget gerne en mail hvis det fx drejer sig om at få fri (datoer mm.), så jeg ikke glemmer at skrive det i kalenderen: ve@vestfynsefterskole.dk.

Hvis man skal have fat i vagtlæreren (fx om aftenen), skal man ringe på 20972104. Vær også opmærksom på, at lærerne ikke svarer på denne telefon når de har undervisning, under måltider, el. lign.

Sygdom:

Hvis en elev bliver syg på skolen vurderer vagtlæreren, om man er rask nok til at stå op alligevel og prøve at være med, eller om man skal installeres på vores sygeværelse den pågældende dag. Hvis man er på sygeværelset bliver man i sengen hele dagen og modtager ikke besøg. Der laves aftale med en værelseskammerat om at man får bragt mad op. Er man syg i flere dage, eller har man pådraget sig noget smitsomt (influenza, diarré, el. lign.) beder vi om, at forældrene henter eleven. Det er ikke sjovt at være syg her på skolen og vi vil helst undgå at andre elever bliver smittet.

At få fri/læge og tandlægebesøg:

Er man nødt til at have fri til at komme til tandlæge, læge el. lign, bedes dette meddelt til kontoret, meget gerne i god tid og via mail. Det er hensigtsmæssigt at lægge disse besøg en mandag eller fredag, hvis ikke det er muligt at gøre det i skolens ferier. Er det akut kan det evt. aftales med vagtlæreren på selve dagen. Vi kan også sende elever ned til vores lokale lægehus ved akut opstået sygdom. Pga. travlhed tager de dog som udgangspunkt ikke imod elever, som bor på Fyn. Vi forventer, at eleven selv cykler de 5 km ned til lægehuset!

Skal man have tidligt fri om fredagen, skal dette altid gå via forstanderen. Det er ikke muligt for os at give en elev fri i mere end to dage, da vi så mister tilskuddet for eleven i den pågældende uge.

Weekender:

Der er mulighed for at rejse hjem på weekend om fredagen efter kl. 15.30, hvis rengøringen er godkendt og evt. afleveringsopgaver er afleveret. Det er kun undtagelsesvis muligt at få tidligere fri om fredagen, hvis man fx skal til tandlæge el. lign. Vi vil gerne bede om, at forældrene ikke kommer tidligere for at hente eleven, da vi samler alle eleverne ca. 15.25 for at give de sidste beskeder og sige god weekend. Eleverne skal komme tilbage til skolen søndag aften mellem kl. 18 og 21. Ved sygdom el. lign. bedes I give besked på vagttelefonen 20972104, hvis eleven fx ikke kommer før om mandagen.

Hvis man har lyst til at blive på skolen i weekenden, skal man tilmelde sig på weekendsedlen senest om tirsdagen. Har man ikke sat sit kryds, regner vi med at eleven tager hjem. Det er vigtigt i forhold til planlægning af forskellige aktiviteter, at vi ved hvor mange elever vi har i weekenden. Det er ikke muligt at komme tilbage midt i en weekend, og om søndagen henstiller vi til, at leverne ikke ankommer til skolen før kl. 18 (skolen kan være lukket eller weekendholdet kan være på tur)

Brobygning og praktik:

Elever i 10. klasse skal i brobygning i 46. Eleverne tilmelder sig de forskellige ungdomsuddannelsers tilbud (typisk i Odense) og er tre dage ét sted og to dage et andet sted. I løbet af brobygningsperioden og i 2 dage derefter skal eleverne skrive/forberede den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO), som afleveres kort tid efter. For 9. klasses elever tilbydes der, for de elever vi skønner modne til det, erhvervspraktik i Tommerup og omegn på lokale virksomheder. Dette foregår typisk i uge 11 og 12. Skulle eleverne ønske andre fag/brancher end vi kan tilbyde, eller ønsker eleven praktik i sin hjemkommune eller andet sted end i Tommerup, så kan dette foregå i skoleferierne. Vi tilbyder ikke vores elever i 8. klasse praktik.

Traktorkørekort:

Det er muligt at tage traktorkørekort, hvis man fylder 16 år i løbet af skoleåret. Man skal tilmelde sig teoriundervisning på skolen når denne starter. Det kan anbefales at købe en teoribog af kørelæreren. Der er en egenbetaling på ca. 1500 kr. (lægeerklæring og gebyr for prøverne). Hvis man dumper til en af prøverne, er man nødt til at betale et nyt gebyr. Ved skader forvoldt på eller med skolens traktor eller maskiner, betaler eleven selv minimum de første 2000 kr. i selvrisiko. Det er kun elever med traktorkørekort, eller som er i gang med traktorundervisningen som har lov til at køre skolens traktor og havetraktor.

Duelighedsbevis:

Alle elever bliver i små hold introduceret til skolens båd i starten af skoleåret. Der bliver undervist i sikkerhed, havnemanøvrer, afmærkninger, osv. og alle prøver at styre båden. Herefter kan man tilmelde sig navigationsundervisningen og der er hovedsalig disse elever, der kommer ud at sejle i løbet af skoleåret. For navgationseleverne er der en bliveweekend i november måned, hvor teorien bliver gennemgået mere grundigt. Duelighedsprøven ligger typisk i starten af april måned. Det koster ca. 300 kr. at aflægge prøven, og disse betales umiddelbart inden prøven. Se evt. sikkerhedsinstruks for sejlads på vores hjemmeside.

Udlandsrejse:

I forbindelse med vores udlandsrejse skal I påregne en udgift til visum, vaccinationer og malariamedicin på 800-1000 kr., hvis vi tager til steder, der kræver dette. Vi sørger for rejseforsikring til alle elever under vores udlandsrejser. Såfremt eleven, mod forventning, ikke deltager i vores udlandsrejse, er vi nødt til at melde eleven ud af skolen i de to uger vi er afsted. Dette vil medføre en merudgift for elevens forældre, da man ikke får tilskud fra SU-styrelsen (elevstøtte) i de to uger, men stadig skal betale skolepenge (vi budgetterer jo med, at vores elever er her i 40 uger). Det bliver først besluttet i løbet af efteråret hvor turen går hen, og herefter køber vi flybilletter.

Program for skolestart søndag:

Ankomst til skolen                                                 kl. 14.30

Indkvartering på værelserne                               kl. 14.30 – 15.00

Herunder ”løbende kaffe ” i hallen.

Samlet velkomst og orientering for forældre

og elever, udlevering af årsplan m.v. ca.         kl. 15.00

Afslutning og forældrene hjem                          kl. 16.00

 

Ved velkomsten vil det være muligt at bestille tøj med skolens logo og elevens navn på. Vi plejer at have:

Arbejdstøj af god kvalitet.    ca. 500 – 700 kr.

Hættetrøje ca. 275 kr.

Løbe T-shirt samt Refleksvest får alle elever udleveret.

 

Vi glæder os til at modtage eleverne, og vi håber, at vi sammen kan få et godt skoleår.

Med venlig hilsen

Marie Klit

 

Vedlagt:

Bilag 1: Skema om beregning af husstandsindkomst

Bilag 2: Kopi af indmeldelsesblanket. Jeg vedlægger en kopi af jeres indmeldelsesblanket, som I kan have liggende.

Bilag 3: Pakkeliste

Bilag 4: Kontrakt vedrørende rygning, mobiltelefon, bærbar pc og cykel + billedtilladelse

Bilag 5: Om mig selv. Vi vil gerne bede eleven skrive lidt om sig selv, som sendes til os. Vi vil gerne bede eleven skrive lidt om sig selv, se bilag 4, som sendes til os.

Bilag 6: SpecialUV. Vi vil bede jer udfylde dette bilag med oplysninger om evt. specialundervisning. Har I selv en PPR rapport liggende, modtager vi gerne en kopi af den.

Bilag 1, 4, 5 og 6 bedes returneret til skolen hurtigst muligt

Medbringes til skoleåret:

 • Pas (skal være gyldigt minimum 1 år fra 1. aug. 15)
 • (Sengetæppe)
 • Dyne
 • Hovedpude
 • Rullemadras t. beskyttelse af madras (70*200 cm)
 • Sengelinned (2 sæt)
 • Håndklæder
 • Toiletsager
 • Evt. indesko (til brug på værelset og i bygningen)
 • Kop eller krus til værelse
 • Evt. sengelampe med klemme (skal være LED!!) Kan fås i Ikea til ca. 50 kr.
 • Evt. forlængerledning.
 • Vækkeur (mobiltlf. kan ikke bruges som ur!)
 • Armbåndsur
 • Evt. mindre hyggeting til værelse (plakat, billeder)
 • Lukket snavsetøjskurv /taske
 • Praktisk arbejdstøj (2 sæt). Det behøver ikke være nyindkøbt mærketøj, men kan sagtens bare være aflagt tøj, der må slides og blive beskidt.
 • Arbejdshandsker
 • Gummistøvler
 • Evt. beskyttelsesfodtøj
 • Overtøj til arbejdsbrug (evt. foret kedeldragt)
 • Skridsikre køkkensko (gerne lukkede træsko eller lukkede sko – men IKKE små sommersko). Se evt.
 • 3 stk A4 ringbind
 • Evt. faneblade
 • Skoletaske
 • Skrivesager
 • Penalhus
 • Vinkelmåler og lineal
 • Passer
 • Lommeregner
 • USB-nøgle (som skal bruges når man skal printe ud fra skolens printer, til back up, mm.)

Eleven SKAL have disse skoleting med!

Vi vil bede om, at alle elever medbringer en bærbar computer til skolebrug. Internet forefindes på skolen.

Det er elevens og forældrenes ansvar, at computeren er i orden.

Skolen har licens på Wordpakken (Word, Excel, mm.) som kan installeres på elevens pc i det skoleår, eleven går på skolen.

 • Solid, lovlig, velfungerende cykel med støtteben (kan sendes i forvejen med fragtmand)
 • Lappegrejer
 • Cykellygter
 • Cykelpumpe
 • Cykelhjelm (kan evt. lånes på skolen). Vi cykler med cykelhjelm på ture og i idræt.

Det er forældrenes ansvar, at jeres barns cykel altid er køreklar og i lovlig stand. Vi har ikke cykelsmed i Tommerup, derfor er det eleven selv, der skal sørge for, at cyklen bliver repareret, på skolen, hjemme eller hos cykelsmeden i hjemkommunen.  Hvis dette ikke sker, vil cyklen blive sendt til cykelsmed på forældrenes regning.

 • Ridehjelm er et krav, hvis man skal ride.
 • Evt. ridevest (et krav hvis man skal springe)

Husk at mærke tøj og fodtøj med navn.

Må ikke medbringes:

Mobiltelefon (de første 8 uger) samt dolke, knive.

En lille lommekniv under 7 cm tillades, hvis denne bruges fornuftigt i de praktiske timer og til fodertjans, mm.

 

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og kontakter dig!

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og kontakter dig!