Hermed forskellige praktiske oplysninger angående skoleåret

Kontakt:

Kontorets telefonnummer er 64763113, som også bliver viderestillet til Maries telefon. Jeg er gerne på

kontoret mellem 10-11.30, men nogle gange har jeg møde, undervisning eller er ude sammen med

eleverne, og så svarer jeg ikke telefonen. Skriv en mail, hvis det fx drejer sig om at få fri (datoer mm.), så jeg

ikke glemmer at skrive det i kalenderen: ve@vestfynsefterskole.dk.

Hvis man skal have fat i vagtlæreren (fx om aftenen), skal man ringe på 20972104. Vær opmærksom på, at

lærerne ikke svarer på denne telefon, når de har undervisning, under måltider, el. lign.

 

Elevstøtte:

Elevstøtten er, som I måske er bekendt med, afhængig af husstandens indkomst.

Derfor skal ansøgningsskemaet med ansøgning om statslig elevstøtte udfyldes af hele husstanden, både

eleven og forældre eller forældre/samlever (bilag 1). Når vi har fået det udfyldte skema retur, taster vi

oplysningerne til SU-styrelsen. Et par uger senere får vi besked fra dem om størrelsen af elevstøtten, og vi

kan ud fra dette beregne jeres egenbetaling. Vi opkræver skolepengene i 10 rater, og den første rate

forfalder d. 1. juni forud for skoleåret!! Det er et krav, at man tilmelder sig PBS for rettidig betaling.

 

Weekender:

Der er mulighed for at rejse hjem på weekend om fredagen efter kl. 15.30, hvis rengøringen er godkendt og

evt. afleveringsopgaver er afleveret. Det er kun undtagelsesvis muligt at få tidligere fri om fredagen, hvis

man fx skal til tandlæge el. lign. Vi vil gerne bede om, at forældrene ikke kommer tidligere for at hente

eleven, da vi samler alle eleverne ca. 15.25 for at give de sidste beskeder og sige god weekend. Eleverne

skal komme tilbage til skolen søndag aften mellem kl. 18 og 21. Ved sygdom el. lign. bedes I give besked på

vagttelefonen 20972104, hvis eleven fx ikke kommer før om mandagen.

Hvis man har lyst til at blive på skolen i weekenden, skal man tilmelde sig på weekendsedlen senest om

tirsdagen. Har man ikke sat sit kryds, regner vi med at eleven tager hjem. Det er vigtigt i forhold til

planlægning af forskellige aktiviteter, at vi ved, hvor mange elever vi har i weekenden. Det er ikke muligt at

komme tilbage midt i en weekend, og om søndagen henstiller vi til, at eleverne ikke ankommer til skolen

før kl. 18 (skolen kan være lukket eller weekendholdet kan være på tur)

 

Værelser:

Vi indkvarterer eleverne på værelser fra skoleårets start, der vil være ca. 3 elever på hvert værelse. Det er

ikke muligt at flytte værelse i løbet af skoleåret, medmindre det er strengt nødvendigt og i så fald vil det

være de voksne, der bestemmer hvor man evt. flyttes hen. Det er ikke sikkert man bliver bedste ven eller

veninde med dem man bor sammen med, men vi vil hjælpe med at få alle værelser til at fungere i løbet af

skoleåret. Værelserne er ikke så store, så vi vil ikke have at eleverne medbringer fjernsyn, køleskab,

microovn, kæmpestore højttalere eller møbler hjemmefra.

Der laves en værelseskontrakt fra skoleårets start, så eleverne ved, at værelset skal afleveres i samme

stand som da de flyttede ind. Alle elever får udleveret en nøgle, så døren til værelset kan låses, når man

ikke er der. Det koster 300 kr. hvis man mister nøglen! Vær opmærksom på, at skader på elevens værelse

ikke nødvendigvis er dækket af en familieforsikring/indboforsikring (ej heller af skolens forsikring). Det

koster mellem 2000-4000 kr. at få sat en ny dør i på værelset, og vi er desværre hvert år nødt til at skifte et

antal døre pga. ”drengeleg” el. lign., som eleverne/forældrene må betale for.

Hver elev har sin egen værdiboks på værelset, hvor de kan opbevare penge, rejsekort, mm.

 

Skader/forsikring:

Forældrene er økonomisk ansvarlige for evt. ødelæggelser forårsaget af deres barn. Forældrene skal under

skoleopholdet have tegnet en familieforsikring, der bl.a. dækker dette ansvar.

Skolen påtager sig intet ansvar for elevernes medbragte ejendele, og der er ingen grund til at medbringe

dyre eller uerstattelige ting. En ulykkesforsikring skal ligeledes tegnes af forældrene.

 

Sygdom:

Hvis en elev bliver syg på skolen vurderer vagtlæreren, om man er rask nok til at stå op alligevel og prøve at være med, eller om man skal installeres på vores sygeværelse den pågældende dag. Hvis man er på

sygeværelset bliver man i sengen hele dagen og modtager ikke besøg. Der laves aftale med en

værelseskammerat om, at man får bragt mad op. Er man syg i flere dage, eller har man pådraget sig noget

smitsomt (influenza, diarré, el. lign.) beder vi om, at forældrene henter eleven. Det er ikke sjovt at være syg

her på skolen og vi vil helst undgå, at andre elever bliver smittet.

 

At få fri/læge og tandlægebesøg:

Er man nødt til at have fri til at komme til tandlæge, læge el. lign, bedes dette meddelt til kontoret, meget

gerne i god tid og via mail. Det er hensigtsmæssigt at lægge disse besøg en mandag eller fredag, hvis ikke

det er muligt at gøre det i skolens ferier. Er det akut kan det evt. aftales med vagtlæreren på selve dagen. Vi

kan også sende elever ned til vores lokale lægehus ved akut opstået sygdom. Pga. travlhed tager de dog

som udgangspunkt ikke imod elever, som bor på Fyn. Vi forventer, at eleven selv cykler de 5 km ned til

lægehuset!

Skal man have tidligt fri om fredagen, skal dette altid gå via forstanderen. Det er ikke muligt for os at give

en elev fri i mere end to dage, da vi så mister tilskuddet for eleven i den pågældende uge.

 

Brobygning og praktik:

Elever i 10. klasse skal i brobygning en uge i efteråret (typisk uge 46). Eleverne tilmelder sig de forskellige

ungdomsuddannelsers tilbud (typisk i Odense) og er tre dage ét sted og to dage et andet sted. I løbet af

brobygningsperioden og i 2 dage derefter skal eleverne skrive/forberede den Obligatoriske Selvvalgte

Opgave (OSO), som afleveres kort tid efter.

I foråret (typisk uge 11 eller 12) skal alle elever i erhvervspraktik i Tommerup og omegn på lokale

virksomheder. Vi hjælper eleverne med at finde en praktikplads, og det bliver inden for cykel eller busafstand.

Skulle eleverne ønske andre fag/brancher end vi kan tilbyde, eller ønsker eleven praktik i sin

hjemkommune eller andet sted end i Tommerup, så kan dette foregå i skoleferierne.

 

Duelighedsbevis:

Alle elever bliver i små hold introduceret til skolens båd i starten af skoleåret. Der bliver undervist i

sikkerhed, havnemanøvrer, afmærkninger, osv. og alle prøver at styre båden. Herefter kan man tilmelde sig

navigationsundervisningen og det er hovedsagelig disse elever, der kommer ud at sejle i løbet af skoleåret.

For navigationseleverne er der en bliveweekend i november måned, hvor teorien bliver gennemgået mere

grundigt. Duelighedsprøven ligger typisk i december måned. Det koster 1000 kr. at aflægge prøven, og disse

betales umiddelbart inden prøven. Se evt. sikkerhedsinstruks for sejlads på vores hjemmeside.

 

Udlandsrejse:

I forbindelse med vores udlandsrejse skal I påregne en udgift til visum, vaccinationer og malariamedicin på

ca. 2000 kr., hvis vi tager til steder, der kræver dette. Vi sørger for rejseforsikring til alle elever under

vores udlandsrejser. Såfremt eleven, mod forventning, ikke deltager i vores udlandsrejse, er vi nødt til at

melde eleven ud af skolen i de to uger vi er afsted. Dette vil medføre en merudgift for elevens forældre, da

man ikke får tilskud (elevstøtte) i de to uger, men stadig skal betale skolepenge (vi budgetterer med, at

vores elever er her i 41 uger). Det bliver først besluttet i løbet af efteråret, hvor turen går hen, og herefter

køber vi flybilletter.

 

Rygning:

Som I er blevet orienteret om, har vi totalt rygeforbud på skolen, hvilket også gælder E-cigaretter. Dette

gælder for eleverne under skoleopholdet og på vejen til og fra efterskolen. Skulle jeres børn være rygere, vil

det være meget klogt at lade dem stoppe rygningen et godt stykke tid, inden de starter hos os. Sørg også

for, at de ikke ryger, når de er hjemme i weekenden. Det er sværere at være røgfri hos os, hvis de får lov at

ryge hjemme. Overtrædelse af rygeforbuddet kan, ligesom overtrædelse af vore øvrige regler, medføre

bortvisning fra skolen. Vi har ligeledes forbud mod andre ting, der indeholder nikotin, eks. snus, snuff,

skråtobak, mm.

 

Stoffer:

Da stoffer er et generelt problem i samfundet, forbeholder skolen sig ret til at sende eleverne til test hos

lægen (blod- eller urinprøve), hvis vi har mistanke om, at der foregår misbrug. Skolens forbud gælder under

hele skoleopholdet, også selvom stofferne er indtaget, mens eleverne har været væk fra skolen på

weekend eller ferie.

 

Mobiltelefoner:

Vi har besluttet, at de første uger på skolen foregår uden mobiltelefon. Efter aftale med forældrene kan en

telefon evt. afleveres på kontoret søndag aften og udleveres fredag eftermiddag, hvis man gerne vil bruge

den under rejsen frem og tilbage. Vi vil bede forældrene bakke op om denne beslutning, da vi oplever

mobiltelefonerne som et meget forstyrrende element i hverdagen. Især i starten af skoleåret er det

afgørende for de sociale relationer, at man giver sig selv lov til at være sammen med de nye kammerater på

efterskolen.

 

Energidrikke og alkohol:

Det er ikke tilladt at medbringe eller købe hverken energidrikke eller alkohol.

 

Elevtøj:

Det er muligt at bestille og købe elevtøj med skolens logo og elevens navn.

Gå til http://sportogprofil.dk/vestfynsefterskole/ og tryk på ”elevtøj”.

Dette er ikke et krav fra Vestfyns Efterskole af, men der er ofte mange elever, som vælger at købe en

hættetrøje med/uden lynlås. (300-400kr)

Der er desuden mulighed for at købe regntøj, arbejdstøj, T-shirt, løbetøj m.m.

Bestillingerne kan være fragtfri, hvis I lader leveringsadressen blive til Vestfyns Efterskole.

Bestil gerne inden 1.august.

Alle elever får udleveret en løbe T-shirt og en refleksvest med skolens logo.

 

Elevfest:

I løbet af skoleåret er der ofte elever, som får lyst til at invitere til fest. Dette er ikke noget skolen involverer

sig i, men vi hjælper gerne med at videregive kontaktoplysninger, hvis man kunne tænke sig hjælp. Vi vil

kraftigt opfordre til, at hvis man kun ønsker at invitere et begrænset antal elever fra efterskolen, skal dette

antal holdes under 12 elever. Har man plads, økonomi og overskud til flere gæster, vil det være

hensigtsmæssigt at invitere hele elevholdet, da man så undgår, at nogle føler sig fravalgt.

 

Medbringes til skoleåret:

Pas eller kopi af pas (skal være gyldigt minimum 1 år fra 1. august)

Sygesikringskort

(Sengetæppe)

Dyne

Hovedpude

Sengelinned (2 sæt)

Håndklæder

Toiletsager

Evt. hjemmesko (til brug på værelset og i bygningen)

Kop eller krus til værelse

Evt. sengelampe med klemme (skal være LED!!) Kan fås i Ikea til ca. 50 kr.

Evt. forlængerledning.

Vækkeur (mobiltlf. kan ikke bruges som ur!)

Armbåndsur

Evt. mindre hyggeting til værelse (plakat, billeder)

Lukket snavsetøjskurv /taske

Praktisk arbejdstøj (2 sæt). Det behøver ikke være nyindkøbt mærketøj, men kan sagtens bare være aflagt

tøj, der må slides og blive beskidt.

Arbejdshandsker

Gummistøvler

Evt. beskyttelsesfodtøj

Overtøj til arbejdsbrug (evt. foret kedeldragt)

Skridsikre køkkensko (gerne lukkede træsko eller lukkede sko – men IKKE små sommersko).

Badetøj

Idrætstøj samt indendørs idrætssko (med ikke-afsmittende såler til brug i idrætshal)

Træningstøj til kølige dage (se evt. sportogprofil.dk/vestfynsefterskole.dk)

1 par løbesko

Varm sovepose (beregnet til kuldegrader)

Liggeunderlag til lejrture

Evt. lille termokande til ture

Regntøj (kan også købes på webshop)

3 stk A4 ringbind

Evt. faneblade

Skoletaske

Skrivesager

Penalhus

Vinkelmåler og lineal

Lommeregner – helst Texas TI-30XS eller tilsvarende (kan evt. købes på skolen til 175 kr.)

USB-nøgle (som skal bruges når man skal printe ud fra skolens printer, til back up, mm.)

Høretelefoner til pc

 

Bærbar computer som arbejdsredskab:

Vi vil bede om, at alle elever medbringer en bærbar computer til skolebrug. Trådløst internet forefindes på

skolen.

Skolen har licens på Wordpakken (Word, Excel, mm.) som kan installeres på elevens pc i det skoleår, eleven går på skolen.

Da vi arbejder med layout i dansk og matematik på 9. og 10. klasseniveau er det et krav, at man hele tiden

har en velfungerende computer med Word og Excel fra Officepakken.

Gratis-programmer er desværre ikke avancerede nok til skolebrug på disse klassetrin, og det er ikke nok at

have en tablet eller en ipad!!

Skolen har abonnement på ordbogen.com, hvor eleverne kan bruge elektronisk ordbog i dansk, engelsk og

tysk.

For de elever som ikke selv har en computer, vil det være muligt at leje en af skolens bærbare Lenovo

computere for en uge (50 kr.), en måned (175 kr.) eller hele skoleåret (1500 kr.).

Dette er også en mulighed, hvis elevens pc pludselig går i stykker, er sendt til reparation i en periode el.

lign. (Ring eller skriv til kontoret for at høre nærmere.)

Det er elevens og forældrenes ansvar, at eleven hele tiden har en velfungerende computer, eller at man

sørger for at leje en computer på skolen.

 

Cykel:

Solid, lovlig, velfungerende cykel med støtteben (kan sendes i forvejen med fragtmand)

Lappegrejer

Cykellygter

Cykelpumpe

Cykelhjelm (kan evt. lånes på skolen). Vi cykler altid med cykelhjelm og refleksvest på ture og i idræt.

Wirelås er en god idé, hvis man har en dyr cykel som man gerne vil passe på!

Det er forældrenes ansvar, at elevens cykel altid er køreklar og i lovlig stand. Vi har ikke cykelsmed i

Tommerup, derfor er det eleven selv, der skal sørge for, at cyklen bliver repareret, på skolen, hjemme eller

hos cykelsmeden i hjemkommunen. Hvis dette ikke sker, vil cyklen blive sendt til cykelsmed på forældrenes

regning.

Ridehjelm er et krav, hvis man skal ride.

Evt. ridevest (et krav hvis man skal springe)

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og vi kontakter dig!

Har du spørgsmål til skolen? Udfyld formularen og vi kontakter dig!